L’organització d’una sortida compren les següents tasques i utilització d’infraestructures.

Despeses d’organització:

  • Estudi previ de la possible sortida (bibliografia, cartografia, etc.)
  • Disseny de l’activitat. (Itineraris, logística, horaris, etc.)
  • Publicitat de l’activitat (pàgina web, dissenyadors gràfics, etc)
  • Treball de coordinació de l’activitat (atenció telefònica, correus electrònics, gestió inscripcions, etc.)
  • Treball administratiu (comptabilitat, gestories)
  • Infraestructures utilitzades: Furgoneta (despeses de manteniment, assegurances), ordinadors (despeses de manteniment i tècnics informàtics), local, subministraments, serveis de telefonia e internet, etc.
  • Sou administratiu i seguretat social.

Despeses de guiatge:

  • Sou del guia i Seguretat Social.