El cost el calculem de la següent manera: Km totals per 0,05€ + suma dels peatges dividits per 4*.

* comptem que al cotxe sempre viatgen 4 persones, per lo que el preu per Km que es calcula per cotxe és de 0,2€/Km (0,05€ x 4 pax).

Exemple: una excursió a 100 Km de Barcelona, amb cost de peatges de 8€ (anada) el import per persona a pagar serà:

  • pel cotxe (combustible + desgast en general, neteja, etc) = 100 Km x 2 (anar i tornar) = 200 x 0,05€ = 10€
  • pels peatges 8€ x 2 (anar i tornar) = 16€ / 4 = 4€

total a pagar al conductor/a del vehicle = 14€