Modalitats:

Descompte normal: es tracta del preu reduït especificat a cada activitat que sigui de pagament

Descompte especial “soci 30”: A partir del dia de l’alta de soci/a de Cordada, es comencen a comptar els dies d’activitat de pagament realitzats. Un cop assolits els 30 dies, s’accedeix a la condició de soci “30” i es gaudeix dels descomptes que s’especifiquin a les activitats de pagament.

Descompte especial “soci 60”: A partir del dia de l’alta de soci/a de Cordada, es comencen a comptar els dies d’activitat de pagament realitzats. Un cop assolits els 60 dies, s’accedeix a la condició de soci “60” i es gaudeix dels descomptes que s’especifiquin a les activitats de pagament.